Kontakt

Kontakt

Autoryzowany Partner Serwisowy Volkswagen

Lellek Koźle

ul. B. Chrobrego 25
47-200 Kędzierzyn - Koźle

 
Dział Telefon E-mail Godziny otwarcia

Centrala                                          

+48 77 540 11 00, 77 48 22 222 info.kozle@lellek.com.pl pn - pt 8:00 - 18:00
sob       8:00 - 14:00

Serwis mechaniczny

+48 77 540 11 10 serwis.vw.kozle@lellek.com.pl pn - pt 8:00 - 17:00
sob       8:00 - 14:00

Dział części zamiennych i akcesoriów

+48 77 540 11 20  czesci.vw.kozle@lellek.com.pl pn - pt 8:00 - 17:00
sob       8:00 - 14:00

Samochody używane

+48 77 540 11 43 jerzy.kapusta@lellek.com.pl pn - pt 9:00 - 17:00
sob       8:00 - 14:00

Kredyty i ubezpieczenia

+48 77 540 11 09 finanse.vw.kozle@lellek.com.pl pn - pt 8:00 - 18:00
sob       8:00 - 14:00

Marketing

+48 77 540 11 07 malgorzata.bzdak@lellek.com.pl pn - pt 8:00 - 16:00
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Błażej Jarząb
+48 77 400 70 00 iod@lellek.com.pl  

 

 

 

Zgadzam się na używanie podanych na formularzu danych osobowych przez Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., (dalej ACK) ul. B. Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, NIP: 749-208-77-88 w celu przedstawienia mi telefonicznie informacji lub przygotowania wyceny usługi serwisowej samochodu marki Volkswagen czy też wyceny części i akcesoriów dla samochodu marki Volkswagen

Administratorem podanych w formularzu danych jest Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. B. Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, NIP: 749-208-77-88, kontakt email:  iod@lellek.com.pl

Oddzwonimy do Ciebie, zweryfikujemy Twoje dane i potwierdzimy Twoje zainteresowanie informacjami na temat wyceny usługi serwisowej czy zakupu części lub akcesoriów. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie będziemy się z Tobą kontaktować. Po zweryfikowaniu Twoich danych i potwierdzeniu Twojego zainteresowania powyższymi informacjami, celem udzielenia Tobie niezbędnych informacji, Twoje zapytanie przekażemy także do Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (VGP).

Administratorem danych jest Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. B. Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, NIP: 749-208-77-88, kontakt email:  iod@lellek.com.pl

oraz

Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP). Kontakt email: daneosobowe@vw-group.pl

Następnie skontaktuje się z Tobą nasz doradca, w wybrany przez Ciebie sposób, celem udzielenia Ci niezbędnych informacji, którymi jesteś zainteresowany.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymania informacji dot. wyceny usługi serwisowej lub zakupu części lub akcesoriów w czasie rozmowy z naszym doradcą lub w kontakcie z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (VGP). Swoje zgody możesz cofnąć bezpośrednio w kontakcie z nami lub VGP czy na stronie VGP www.vw-group.pl/pl/prywatnosc

Cele i podstawy prawne:

1.     W związku z Twoim zapytaniem Volkswagen ACK wykorzysta dane podane przez Ciebie w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Tobą celem potwierdzenia Twojego zainteresowania ofertą, przedstawienia Ci informacji na temat produktu / usługi marki Volkswagen, wyceny usługi serwisowej lub zakupu części lub akcesoriów, którym jesteś zainteresowany, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli go podałeś), w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych, zaznaczenie zgód i wysłanie formularza.

2.     W ramach uzasadnionego interesu ACK wykorzysta Twoje dane celem:

a. uzyskania potwierdzenia realizacji Twojego zapytania;

b. w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

c.  w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego w ramach sieci dealerskiej;

d. w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów.

Kontakt z inspektorem ochrony danych Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k.: e-mail: iod@lellek.com.pl oraz pisemnie na adres: Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. B. Chrobrego 25, 47-200 Kędzierzyn - Koźle.

Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61- 037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”;

Odbiorcy danych: W związku z Twoim zapytaniem, przekażemy Twoje dane Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG.

Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przedstawieniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do zawarcia umowy), jeśli wcześniej cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody celem wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez kontakt z nami (e-mail: iod@lellek.com.pl ) a także przez kontakt z Volkswagen Group Polska sp. z o.o. lub przez ich stronę internetową www.vw-group.pl/pl/prywatnosc; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: iod@lellek.com.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Profilowanie Nie będziemy stosować zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani zautomatyzowanego profilowania celem wywołania wobec Ciebie skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Możemy zbierać informacje dotyczące produktów lub usług marki Volkswagen, którymi będziesz zainteresowany oraz prowadzić analitykę i statystykę z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (zgodnie z informacją w pkt 2 c).

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Formularz kontaktu

Zgoda na przetwarzenie danych osobowych * Wymagane pole